«Φωτογραφίες – Βίντεο : Χάρης Σιάμπαλος & Σάκης Κουρσάρης»