Εικόνα Αγίας Θεοδώρας

Εικόνα Αγίας Θεοδώρας

Μία εικόνα που  Αγιογραφήθηκε για το Σύλλογό μας από τον Κωνσταντίνο Κωτσιάκη