Μετά από αίτημα του Συλλόγου στη θέση του ο κρουνός !!!

Μετά από αίτημα του Συλλόγου στη θέση του ο κρουνός !!!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την δημοτική αρχή και ιδιαίτερα τον διευθυντή της ΔΕΥΑ Άρτας κύριο Κρανιώτη Βασίλειο για την άμεση απόκριση στο αίτημά μας για τοποθέτηση με την ευκαιρία της ανακατασκευής της πλατείας στην Αγία Θεοδώρα πυροσβεστικού κρουνού και ευελπιστούμε να ικανοποιηθεί και το δεύτερο αίτημά μας για τοποθέτηση ακριβώς δίπλα από τον κρουνό στον τοίχο του τρίτου Λυκείου αναμονή παροχής ύδρευσης Με σκοπό να χρησιμοποιείται συνδέοντας την κατάλληλη Μάνικα για το πλύσιμο και τον καλλωπισμό της πλατείας !!! Επειδή τέτοια έργα σημαντικά θα πρέπει να προβλέπουν όταν γίνονται την γενικότερη εύρυθμη λειτουργία της περιοχής και των πολιτών θα Αποσταλούν από το σύλλογό μας και άλλα αιτήματα όπως π.χ οι αναμονές πηγών ηλεκτρικής ενέργειας που θα διευκολύνει μελλοντικούς στολισμούς της πλατείας μας !!!