Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Συλλόγου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Συλλόγου

Συγκροτήθηκε σε σώμα την 1-2-2020 το νέο Δ.Σ του Συλλόγου όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης την 26-1-2020.

Το νέο Δ.Σ είναι το εξής :

Πρόεδρος Κουρσάρης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος Σιάμπαλος Χαρίλαος

Γενικός Γραμματέας Φέκα Σεβαστή

Ταμίας Μπουκουβάλας Βασίλειος

Υπεύθυνος Οργανωτικού  και Εκδηλώσεων Γρούμπας Γεώργιος

Η Θητεία του νέου Δ.Σ λήγει  το 2025