Γενική συνέλευση και Κοπή της Βασιλόπιτας

Γενική συνέλευση και Κοπή της Βασιλόπιτας

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η Γενική συνέλευση του Συλλόγου
και η Κοπή της Βασιλόπιτας στην αίθουσα του καφέ Παλάντζα.
Συζητήθηκαν οι Δράσεις του συλλόγου ο απολογισμός του 2019 και ο προγραμματισμός του 2020.
Κατόπιν έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής :

Κουρσάρης Αθανάσιος   34
Φέκα Σεβαστή                  30
Μπουκουβάλας βασ.       26
Γρούμπας Γεώργιος         25
Σιάμπαλος Χαρίλαος       22

Εξελεγκτική επιτροπή :

Σιαφάκας Ιωάννης  34

Χούσος Απόστολος  34