Φωτογραφίες – Βίντεο :

Χάρης Σιάμπαλος & Σάκης Κουρσάρης